Historia

Dnia 7 września 2020 roku, członkowie założyciele w wymganej liczbie utworzyli koło łowieckie pod nazwą "Tradycja". Koło zostało wpisane do rejestru kół łowieckich, podlegających pod Zarząd Okręgowy w Rzeszowie, pod numerem 44.

Ideały, które nam przyświecają to:

  • Troska o dobrostan przyrody i zwierzyny.
  • Właściwe prowadzenie gospodarki łowieckiej, zgodne z najlepszymi standardami.
  • Dbałość o zwyczaje, szerzenie etyki i tradycji łowieckich .
  • Szerzenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią i podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez treningi i szkolenia.
  • Otwartość na społeczeństwo oraz innych myśliwych, którzy chcą stowarzyszyć się z naszym kołem.

Obecnie koło nie posiada w dzierżawie obwodu łowieckiego, lecz staramy się robić wszystko co możliwe, aby wydzierżawić obwód i w nim gospodarować. Dlatego zwracamy się do Zarządów Okręgowych o informację i pomoc w miarę swoich możliwości w wydzierżawieniu obwodu.